Behoud Woongenot Aalsmeerbaan

Missie, Ambitie en Doelen BWA

Missie

Het behouden van het woongenot van de bewoners in de omgeving van de Aalsmeerbaan.

Ambitie

Voorkomen van een onevenredige en extreme concentratie van herrie, luchtvervuiling, ultrafijnstof en gevaar in de omgeving van de Aalsmeerbaan.

Doelen

- PrimairBegrens gebruik Aalsmeerbaan
- SubsidiairBeperk vermijdbare hinder
- TertiairUitkoop / nadeelcompensatie

Voor meer details, inclusief een verdere uitwerking van de doelen, zie document doelen.

In het 'Missie, ambitie en doelen' document wordt de zogenaamde 'fair share part' voor de Aalsmeerbaan geïntroduceerd. Voor een uitleg van de redenatie achter en de berekening hiervan, zie 'fair share part'.